fredag 10 november 2017

Mimmi hänger på RiksidrottsmuseetMimmi - en förebild för unga idrottare i Sundsvall

Lördag den 28 oktober öppnade Riksidrottsmuseet i Stockholm en ny utställning.
Det är en fysisk och digital utställning med fokus på inkludering. En del i den utställningen är ett antal "idolkort", bilder på en handfull kända personer som gör en insats, står upp för inkludering inom idrotten. De matchas även upp med ungdomar, i åldern 12-17 år, från den vardags verksamhet som pågår. Ungdomar som gör skillnad i sin förening. Meningen är att andra ungdomar som besöker utställningen skall hitta en igenkänning och se att enkla och små insatser kan göra skillnad.

Vår blick fastnade så klart genast på ett idolkort av en tjej som vi är riktigt stolta över. När år 2017 började hade Medelawit Nigusso Damtew, av alla kallad Mimmi, aldrig besökt vår huvudstad. Nu hänger hon där idag, och i 2 år framåt - som idolkort.

Att som nyanländ fotbollspelare i SDFF Plus även få chansen som ledare för andra barn och ungdomar stärker både självkänsla och självförtroende. Då är det bra om det erbjuds möjlighet till utbildning i ledarskap och hur föreningslivet i Sverige fungerar. Genom SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Västernorrlands Idrottsförbund och Bosöns Idrottsfolkhögskola har vi kunnat bemöta det behovet.

För väldigt många nyanlända barn och ungdomar är idrotten den första miljön där de får vara sig själva. Där de kan känna sig sedda och behövda, och genom idrottens universella språk uttrycka sig och göra sig förstådda. Med rätt stöd kan det leda dem väldigt långt och öppna många dörrar.

Det förstår vi i SDFF Plus, SISU Idrottsutbildarna och Västernorrlands Idrottsförbund.

För mer information kontakta
Lennart Lummi, SDFF Plus, 070-6660666, lennart.lummi@mail.se
Håkan Melker. Västernorrlands IF, 070-5805868, hakan.melker@vnidrott.rf.se